ΦΩΤ/ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24V, UV, ΚΟΠΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΜΟΝ/ΛΗ, ΜΠΛΕ, 50m, ΜΕ 36 LED/ΜΕΤΡΟ, IP65

149.00

ΦΩΤ/ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24V, UV, ΚΟΠΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΜΟΝ/ΛΗ, ΜΠΛΕ, 50m, ΜΕ 36 LED/ΜΕΤΡΟ, IP65

Δείκτης τοποθέτησης
ΦΩΤ/ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24V, UV, ΚΟΠΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΜΟΝ/ΛΗ, ΜΠΛΕ, 50m, ΜΕ 36 LED/ΜΕΤΡΟ, IP65