ΦΩΤ/ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24V, UV, ΚΟΠΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΜΟΝ/ΛΗ, ΘΕΡΜΗ ΛΕΥΚΗ, 50m, ΜΕ 36 LED/ΜΕΤΡΟ, IP65

149.00

ΦΩΤ/ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24V, UV, ΚΟΠΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΜΟΝ/ΛΗ, ΘΕΡΜΗ ΛΕΥΚΗ, 50m, ΜΕ 36 LED/ΜΕΤΡΟ, IP65

ΦΩΤ/ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24V, UV, ΚΟΠΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΜΟΝ/ΛΗ, ΘΕΡΜΗ ΛΕΥΚΗ, 50m, ΜΕ 36 LED/ΜΕΤΡΟ, IP65