ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΑΝΑΛΟΣ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 100m, 36 ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

3.30

ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΑΝΑΛΟΣ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 100m, 36 ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΑΝΑΛΟΣ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 100m, 36 ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ