ΣΕΙΡΑ, 700 MINI LED, 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ,500cm ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ,ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ ΧΑΛΚΟΣ, DAYLIGHT LED,ΑΝΑ 5cm,IP44

45.10

ΣΕΙΡΑ, 700 MINI LED, 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ,500cm ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ,ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ ΧΑΛΚΟΣ, DAYLIGHT LED,ΑΝΑ 5cm,IP44

ΣΕΙΡΑ, 700 MINI LED, 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ,500cm ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ,ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ ΧΑΛΚΟΣ, DAYLIGHT LED,ΑΝΑ 5cm,IP44