ΣΕΙΡΑ, 240 LED, 7V, ΜΕ 5 SNOWDROP 50cm, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ 3, ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ LED, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 5m, IP44

28.50

ΣΕΙΡΑ, 240 LED, 7V, ΜΕ 5 SNOWDROP 50cm, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ 3, ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ LED, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 5m, IP44

ΣΕΙΡΑ, 240 LED, 7V, ΜΕ 5 SNOWDROP 50cm, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ 3, ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ LED, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 5m, IP44