ΣΕΙΡΑ, 100 FLASH LED 5mm, 230V, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΣ 3, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 150cm, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ LED,ΑΝΑ 10cm,ΙΡ65

41.90

ΣΕΙΡΑ, 100 FLASH LED 5mm, 230V, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΣ 3, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 150cm, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ LED,ΑΝΑ 10cm,ΙΡ65

ΣΕΙΡΑ, 100 FLASH LED 5mm, 230V, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΣ 3, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 150cm, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ LED,ΑΝΑ 10cm,ΙΡ65