ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 50 LED 5mm, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 50cm, ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΛΕΥΚΟ LED, ΑΝΑ 10cm, IP20

4.10

ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 50 LED 5mm, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 50cm, ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΛΕΥΚΟ LED, ΑΝΑ 10cm, IP20

ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 50 LED 5mm, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 50cm, ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΛΕΥΚΟ LED, ΑΝΑ 10cm, IP20