ΠΥΚΝΗ ΣΕΙΡΑ, 1300 LED 3mm, 31V, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΣ 2, ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 300cm, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ,ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ LED,ANA 2cm,ΙΡ44

65.30

ΠΥΚΝΗ ΣΕΙΡΑ, 1300 LED 3mm, 31V, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΣ 2, ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 300cm, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ,ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ LED,ANA 2cm,ΙΡ44

ΠΥΚΝΗ ΣΕΙΡΑ, 1300 LED 3mm, 31V, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΣ 2, ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 300cm, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ,ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ LED,ANA 2cm,ΙΡ44