ΚΟΥΡΤΙΝΑ,360LED3mm,31V,ΠΡΟΓΡ ΧΙΟΝ/ΣΗΣ,20 ΓΡΑΜX18 LED,ΜΕΤΑΣΧΗΜ/ΣΤΗ ΜΕ ΜΝΗΜΗ,ΠΡΟΕΚΤ ΠΑΡΟΧ 300cm,ΔΙΑΦ ΚΑΛΩΔ,ΘΕΡΜΟ LED,200Χ200cm,IP44

52.60

ΚΟΥΡΤΙΝΑ,360LED3mm,31V,ΠΡΟΓΡ ΧΙΟΝ/ΣΗΣ,20 ΓΡΑΜX18 LED,ΜΕΤΑΣΧΗΜ/ΣΤΗ ΜΕ ΜΝΗΜΗ,ΠΡΟΕΚΤ ΠΑΡΟΧ 300cm,ΔΙΑΦ ΚΑΛΩΔ,ΘΕΡΜΟ LED,200Χ200cm,IP44

ΚΟΥΡΤΙΝΑ,360LED3mm,31V,ΠΡΟΓΡ ΧΙΟΝ/ΣΗΣ,20 ΓΡΑΜX18 LED,ΜΕΤΑΣΧΗΜ/ΣΤΗ ΜΕ ΜΝΗΜΗ,ΠΡΟΕΚΤ ΠΑΡΟΧ 300cm,ΔΙΑΦ ΚΑΛΩΔ,ΘΕΡΜΟ LED,200Χ200cm,IP44