ΚΟΥΡΤΙΝΑ, 47 MINI LED, 7 ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, 4,5V ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ, ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ LED, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, 120x80cm, IP44

18.00

ΚΟΥΡΤΙΝΑ, 47 MINI LED, 7 ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, 4,5V ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ, ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ LED, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, 120x80cm, IP44

ΚΟΥΡΤΙΝΑ, 47 MINI LED, 7 ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, 4,5V ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ, ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ LED, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, 120x80cm, IP44