ΚΟΥΡΤΙΝΑ, 360 2CHIP LED 3mm, 31V ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΕΠΕΚTAΣΗ ΩΣ 3, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΝΗΜΗ,ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ&DIM, 20ΓΡX18LED, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ,ΘΕΡMO & ΛΕΥΚO LED ΑΝΑ 5cm, 2Χ2m, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, IP44

50.30

ΚΟΥΡΤΙΝΑ, 360 2CHIP LED 3mm, 31V ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΕΠΕΚTAΣΗ ΩΣ 3, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΝΗΜΗ,ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ&DIM, 20ΓΡX18LED, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ,ΘΕΡMO & ΛΕΥΚO LED ΑΝΑ 5cm, 2Χ2m, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, IP44

ΚΟΥΡΤΙΝΑ, 360 2CHIP LED 3mm, 31V ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΕΠΕΚTAΣΗ ΩΣ 3, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΝΗΜΗ,ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ&DIM, 20ΓΡX18LED, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ,ΘΕΡMO & ΛΕΥΚO LED ΑΝΑ 5cm, 2Χ2m, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, IP44