ΚΟΜΗΤΗΣ, 2m LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ, ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚO, 71x29cm, IP44

14.30

ΚΟΜΗΤΗΣ, 2m LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ, ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚO, 71x29cm, IP44

ΚΟΜΗΤΗΣ, 2m LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ, ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚO, 71x29cm, IP44