ΑΣΤΕΡΙ, 2m ΝΕΟΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ, ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚO, 54x58cm, IP44

18.30

ΑΣΤΕΡΙ, 2m ΝΕΟΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ, ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚO, 54x58cm, IP44

ΑΣΤΕΡΙ, 2m ΝΕΟΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ, ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚO, 54x58cm, IP44